Semaine de la nature

Du 21/04/2018 au 01/05/2018

Ajouter au calendrier

Bruxelles

 La semaine comprendra: 
    - une série de projections de films nature primés au festival international du film nature de Namur
    - une série de visites guidées dont voici le programme détaillé 
                                         http://bruxellesnature.be/semaine-bruxelloise-de-la-nature-2018/
    - une journée de visites guidées de 5 sites naturels emblématques bruxellois, reliés par une navette de 5 bus: 
                                         http://www.scheutbos.be/pages/dimanche-29-avril-2018/

NL: Dit jaar zal de Brusselse Week van de Natuur van de 21te tot 29te april lopen. Ze is door de VZW Brussel Natuur organiseert, met de steun van het kabinet van de Minister van Leefmilieu en bevat:
    - de projectie van prijswinnende natuurfilmen van de festivaal van Namen
    - een ontdekkingstocht van 5 emblematische natuurgebieden in Brussel
                                        http://www.scheutbos.be/pages/dimanche-29-avril-2018/

Bruxelles