Dierengedrag

GEANNULEERD

Maar wat doet dat dier ? Neemt dit bewustvol beslissingen ? Denkt dit na ? Van de koe tot de vlieg, een paar waarnemingen en uiteenzettingen zullen wat licht werpen op wat onder onze ogen zich afspeelt.

Sinds twee eeuwen heeft de fantasie over aliens veel inkt doen vloeien. Maar het verbeeldingvermogen van sci-fi auteurs kan geenzins met de innerlijke dieren- (en planten-) wereld wedijveren, te beginnen met de algemeenste soorten die ondo ns verkeren. Nooit meer zal je een ekster of een hommel met dezelfde ogen kijken.

Gids: Fabrice Lobet

  • scheutbos@yahoo.com

Scheutbos rue du Scheutbosch, cabane des gardiens du parc régional, 1080 Molenbeek